REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Spindoctor Finland Oy y-2549699-7

Kaislatie 6
01300 Vantaa

+358 (0) 40 501 8357
jukka.saksi@gmail.com

2 Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jukka Saksi

Managing Partner

+358 (0) 40 501 8357

3 Rekisterin nimi

Johtaja on Media! asiakasrekisteri / markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi, sekä verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän itse antamat tiedot:
– nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävänimike/toimenkuva
– asiakkaan antamat muut tiedot

Rekisteri kerää myös
– asiakashistoria
– suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan internetsivustolla sekä sen aliverkkotunnuksien alla olevien sähköisten lomakkeiden ja testien tiedoista, jotka asiakas on itse antanut.

 

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Spindoctor Finland Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa.

 

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Paluu etusivulle

 

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa