Näytä suuntaa ja vahvista luottamusta monikanavaisella viestinnällä!

 

Uudistu ja uudista hyödyntämällä mediallistumisen tarjoamat mahdollisuudet

Mediallistuminen haastaa johtajuutta. Se on myös erinomainen mahdollisuus organisaation ja oman johtaja- tai asiantuntijabrändin vahvistamiseen. Johtaja on Media! -valmennus on tarkoitettu kiireiselle päättäjälle ja asiantuntijalle, joka haluaa rakentaa menestystä ja luottamusta modernilla viestinnällään. Ennakoiva ja avoin viestintä on myös hyvä tapa ehkäistä mainekohuja.

Johtaja on Media! -valmennukset pohjaavat KTT Jukka Saksin kokemuksiin, johtamistutkimuksiin, havaintoihin sekä Johtaja on Media! -kirjan kautta saatuihin 75:n huippujohtajan haastatteluihin. Metodi ohjautuu johtajuuden, maineen, asiantuntijuuden ja luottamuksen näkökulmista, ei some-kanavat edellä.

 
 

FASILITOITU "ARVOJUMPPA" RYHMÄLLE

Arvojen rooli luottamuksen herättäjänä, rakentajana ja vahvistajana korostuU Mitä muuttuvampi ja epävarmempi toimiympäristö, sitä enemmän kaivataan pysyvää. Arvot edustavat niitä asioita, joihin organisaatio uskoo, joihin tekeminen perustuu ja joihin vaikeissa päätöksissä tukeudutaan.

Jukka Saksin fasilitoima valmennus arvojen kiteyttämisestä ja viestimisestä kestää 3-4 tuntia. Se on tarkoitettu johtoryhmälle, hallitukselle tai muulle ryhmälle. Optimaalinen ryhmäkoko on 6-20 henkilöä.

Ryhmätyön tuloksena osallistuva ryhmä kiteyttää olemassa olevat arvot, pohtii niistä viestimistä tärkeimmille sidosryhmille sekä arvioi, ovatko arvot edelleen ajan tasalla. Valmennus on konkreettinen ja vuorovaikutteinen.

Luottamusta lisäävä - vuorovaikutteinen - käytännönläheinen - uusi näkökulma

1/2-päivän fasilitoidun ryhmätyön kustannus on 3.500 €. Hinta sisältää ryhmätyön suunnittelun, toteutuksen sekä (1h) palautteenannon ryhmän vetäjälle työpajan jälkeen. Tapaamisessa tiivistetään ryhmätyön havainnot ja palautteet. Valmentaja antaa myös ehdotuksen arvoviestinnän jatkotoimenpiteistä.

Hintaan lisätään alv 24 % sekä matkakulut Vantaan Aviapoliksesta. Tarjous on voimassa toistaiseksi. Työpaja toteutetaan asiakkaan järjestämissä tiloissa. Kysy lisätietoja tai tee kalenterivaraus jukka.saksi@gmail.com / 040-501 8357!

Lisätiedot ja kalenterivaraukset jukka.saksi@gmail.com / 040-501 8357

 

 

JOHTORYHMÄN SPARRAUS MEDIALLISTUMISESTA

Onko organisaation ylin johto ajan tasalla siitä, miten mediallistuminen haastaa kaiken johtajuuden ja tarjoaa samalla lukuisia uusia mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaa ja vaikuttavuutta?

Jukka Saksin pitämä esitys kestää 30-75 minuuttia, jossa hän avaa johtoryhmälle, hallitukselle tai muulle joukolle mediallistumista ilmiönä suhteessa organisaation maineeseen, asiakkuuksiin ja brändiin. Esitys pohjautuu Jukan Johtaja on Media! -kirjaan, 15 vuoden johtamiskokemukseen, väitöskirjaan johtajuudesta (2013) sekä satoihin sparrauksiin johtajien sekä asiantuntijoiden kanssa.

Jukan esitykset ovat vuorovaikutteisia, käytännönläheisiä ja rohkaisevia. Niissä käydään esimerkkien avulla läpi sitä, miten perinteinen ja sosiaalinen media vaikuttavat symbioosissa liiketoimintoihin, miten johtajia seurataan ja miten sosiaalisia medioita voi hyödyntää maineen, brändin, kasvun ja asiakkuuksien hallinnassa. Jukka osallistaa ryhmää kysymyksillä, jolloin syntyy oivalluksia ja sitoutumista teemaan.

Oivalluttava - visionäärinen - konkreettinen - inspiroiva

Esityksen kustannus on 1.900 € + alv 24 % sekä matkakustannukset Vantaan Aviapoliksesta. Hinta sisältää valmistautumisen ja esityksen asiakkaiden järjestämissä tiloissa. Kysy lisätietoja tai tee kalenterivaraus jukka.saksi@gmail.com tai 040-501 8357.

Lisätiedot ja kalenterivaraukset jukka.saksi@gmail.com / 040-501 8357

 

 

PERSONOITU SOME-VALMENNUS

Sisältää 3 krt coaching-tapaamisen (2 h), jonka avulla valmennettavan itseluottamus, dialogikyky sekä asiantuntijabrändi vahvistuu. Valmennettava oivaltaa mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, löytää keskeiset some-kanavat, määrittää tärkeimmät viestintäteemat sekä hahmottaa itselleen luontevan viestintätavan. Valmentaja toimii johtajuusviestinnän asiantuntija Jukka Saksi.

Valmennettava saa oppaakseen Johtaja on Media! -kirjan, joka sisältää 75:n huippupäättäjän havaintoja johtajuudesta, viestinnästä ja luottamuksesta.

Käytännönläheinen - motivoiva - rohkaiseva - oivalluttava

Valmennus toteutetaan sovittuina aikoina mielellään 1-2 kk:n ajanjaksolla. Valmennus sisältää puhelintuen 3 krt jakson aikana. Valmennuskokonaisuuden kustannus on 3.400 € + alv + matkakustannukset Vantaalta. Tarjous on voimassa toistaiseksi. Pyydä lisätietoja 040-501 8357 / jukka.saksi@gmail.com

Lisätiedot ja kalenterivaraukset Jukka Saksi 040-501 8357 / jukka.saksi@gmail.com

 

 

ORGANISAATIOSTA MEDIA -VALMENNUS

Kun organisaatio haluaa ottaa vahvan johtajuusroolin toimialallaan ja saada toiminnalleen näkyvyyttä, luodaan siitä kiinostavaa ja hyödyllistä sisältöä tuottava media. Prosessi on kevyt, tehokas ja inspiroiva.

Valmennuksessa organisaatio alkaa viestimään tiiminä ja moninkertaistaa näkyvyytensä. Valmennus sisältää 3 kpl 1/2-päivän workshoppeja, joihin kutsutaan 5-15 organisaation vapaaehtoista, jotka haluavat ottaa laajempaa viestinnällistä vastuuta. Valmennus toteutetaan asiakkaan tiloissa ja valmistellaan johdon ja viestinnän vastuuhenkilön kanssa. Aikataulut tukevat organisaation toimintaa ja tavoitteita.

Valmennuksessa luodaan ensin yhteinen viestinnällinen tilannekuva sekä hahmotetaan mediallistumisen vaikutukset organisaation toimintaan. Lisäksi oivalletaan organisaation rooli sisältöä ja dialogia tuottavana mediana. Tutustutaan keskeisten some-kanavien kulttuureihin. Määritellään tärkeimmät sidosryhmät ja niille kohdistettavat ydinviestit. Opitaan tukemaan kollektiivina toisten viestintää ja skaalataan organisaation vaikuttavuutta.

Käytännönläheinen - tehokas - inspiroiva - tiimihenkeä nostava

Valmentajana toimii johtajuusviestinnän asiantuntija Jukka Saksi. Valmennuksen osallistujamäärä on 5-15 henkilöä. Valmennuskokonaisuuden hinta on 9.500 € + alv + matkakulut Vantaalta. Tarjous on voimassa toistaiseksi. Pyydä lisätietoja 040-501 8357 / jukka.saksi@gmail.com!

Lisätiedot ja räätälöidyt tarjouspyynnöt ystävällisesti: Jukka Saksi 040-501 8357 / jukka.saksi@gmail.com

 

 

SIIRRY JOHTAJA ON MEDIA! -ETUSIVULLE

KYSY LISÄTIETOJA, PYYDÄ ERILLINEN TARJOUS TAI YHDEYDENOTTO!

Kirjoita viesti-kenttään, mistä palvelusta olet kiinnostunut ja Jukka on sinuun yhteydessä.


 

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa