Johtajuusviestinnän blogi

Kirjoittanut
Jukka Saksi
10.01.2018

2162 katselua

4 tykkääjää

0 kommenttia

Jaa:
       

 
 

Viestintäjohtajan rooli avainhenkilöiden valmentajana

Toimittaja: Jukka Saksi

Yhä enemmän puhutaan että johtaminen ja asiantuntijuus ovat viestintää, pyrkimystä luottamusta rakentavaan dialogiin. Jotta viestintä on asiakaslähtöistä, tulisi sen tähdätä sidosryhmien auttamiseen. Miten tämä heijastuu viestintäjohtajan työhön?"Mediallistuminen ja johtajuuden murros uudistavat arvomaailmaa"


Maailma on muuttunut mediallistumisen ja johtajuuden murroksen myötä läpinäkyväksi. Mitään ei voi enää peittää, organisaatioiden odotetaan olevan viestinnässään avoimia. Johtajilta kaivataan läsnäoloa niissä kanavissa, joissa heidän tärkeimmät sidosryhmänsä ovat. Suunnan näyttämistä, dialogia arvoista ja kulttuurista, kuuntelua, luottamusta herättävää tiedottamista, jopa yhteiskunnallisiin teemoihin kantaa ottamista. Samaan aikaan johtajuuden kerrotaan kuuluvan kaikille, kulmahuoneista käskyttämistä ei enää suvaita, eivätkä johtajien sikarikerhot kuulu enää modernien yritysten arvomaailmaan."Maineesta on tullut yritysten merkittävin arvon lähde"


Johtajien ja heidän edustamien yritysten maine on noussut yhä merkittävämmäksi arvon lähteeksi. Maine vaikuttaa siihen, kenen leirissä halutaan työskennellä, keneltä ostaa ja kenen kanssa tehdä yhteistyötä. Maine rakentuu teoista ja viestiminen on yksi tärkeä teko. Maineen rakentaminen kestää yleensä kauan, mutta sen voi menettää varsin nopeasti. Mainetta täytyykin rakentaa, vahvistaa ja puolustaa systemaattisesti. Avoin ja proaktiivinen viestintä rakentaa mainetta, kun taas salaileva ja virheiden peittelyyn tähtäävä viestintä luo suuria maineriskejä."Viestintäyksikön palvelut helposti ostettaviksi"


Viestintäjohtaja on tärkeässä roolissa johtamassa yrityksen matkaa asiakaskeskeiseksi mediaksi, valmentamassa koko yhteisöä viestimään. Hänen tulee olla tietoinen siitä, minkälainen maine yrityksellä ja sen avainhenkilöillä on, mihin niitä halutaan kehittää ja kuinka se tehdään. Viestintäjohtaja tukee muuta johtoa, jotta mediallistuminen ymmärretään mahdollisuutena. Se edellyttää johdon sparraavan roolin lisäksi kykyä rakentaa viestintäyksiköstä sisäinen valmennusryhmä, joka auttaa niin johtajia kuin asiantuntijoita löytämään itselleen luontevat tavat dialogiin omien sidosryhmiensä kanssa. Viestinnän palvelut tulee tuotteistaa niin, että ne on helppoja ostaa ja niitä ostetaan oikeaan tarpeeseen. Erityisen tärkeitä yhteistyötahoja ovat myynti, markkinointi ja HR."Yksilöiden kautta skaalautuvuutta ja kiinnostavuutta"


Jotta yrityksen asiantuntijuus saa sidosryhmiensä huomion, täytyy sen olla tarpeeksi aktiivinen auttamaan monikanavaisen viestintänsä kautta. Kuvaamalla syyt "miksi" ja "miten", löydetään yrityksestä vapaaehtoiset ottamaan laajempaa viestinnällistä vastuuta. Heidän kauttaan skaalataan vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta. Lähtökohtaisesti yksilö on korporaatio kiinnostavampi. Näin annetaan myös alusta oman asiantuntijabrändin kasvulle.


 


"Johtajuusviestinnän valmennukset osaksi yrityksen johtamisprosessia"


Viestintäjohtajalta odotetaan näkemystä siitä, miten yrityksestä rakentuu asiakaskeskeinen dialogin käyjä, monikanavainen media. Häneltä odotetaan kykyä kuvata viestinnän strateginen merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Viestintäjohtajan työ on siis yhä enemmän coachausta siihen että yrityksen arvot, kulttuuri, tavoitteet ja strategia huomioidaan viestinnällisesti. Kun ne sanallistetaan osaksi arkea, saadaan niille merkityksiä ja ymmärrettävyytä. Nykypäivänä valmennukset toteutetaan työpajojen ja verkkovalmennusten kombinaatioilla siten, että ne kytketään yrityksen omaan johtamisprosessiin. Viestintäjohtaja arvioi, mikä tehdään itse ja mikä hankitaan palveluna. Siten myös uudet avainhenkilöt pääsevät nopeasti kiinni yhteiseen johtajuusviestinnälliseen kulttuuriin. Näin yrityksen matka mediaksi on kustannustehokasta ja nopeaa.


Jos yrityksen matka mediaksi kiinnostaa, tervetuloa osallistumaan ilmaiseen "Näin rakennat yrityksestä median" -webinaariin 13.2.2018 klo 10-11.


Jukka Saksi, Johtaja on Media!


jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
JOHTAJA ON MEDIA! -BLOGIIN


HALUAN YHTEYDENOTON


LISÄTIETOA VERKKOKURSSEISTA


 

Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja KTT, MBA Jukka Saksi auttaa organisaatioita rakentamaan itsestään medioita ja johtajia viestimään luottamusta herättävästi. Valmennuksissa yhdistetään coachingia, työpajoja sekä tehokkaita verkkokursseja. Näin käytäntö, teoria ja teknologia kohtaavat.

Jukan johdolla pohditaan, miten sidosryhmiä voi auttaa asiantuntijuudella, sisällöillä ja dialogilla. Jukalla on 15 vuoden johtamiskokemus ja havaintoja sparrauksista satojen johtajien kanssa. Hän opettaa, miten mediallistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää myynti, markkinointi ja viestintä yhteiseksi asiakkaan auttamiskokemukseksi.

Jätä kommentti
Toimittaja: Jukka Saksi

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa