Johtajuusviestinnän blogi

Kirjoittanut
Jukka Saksi
03.01.2018

1575 katselua

6 tykkääjää

0 kommenttia

Jaa:
       

 
 

Jukka Saksi - Sosiaalinen media juoksi myös kulmahuoneeseen

Toimittaja: Jukka Saksi

Kulmahuoneen valta on siirtynyt digitaalisuuden, mediallistumisen ja johtajuuden murroksen myötä suurelta osin asiakkaille ja henkilöstölle. Muutos edellyttää avointa ja luottamusta herättävää viestintää. Sosiaalinen media on mullistanut valta-asetelmia ja tullut siten ryminällä myös kulmahuoneisiin. Olen saanut sparrata useiden johtajien kanssa aiheesta ja jaan sen pohjalta hieman kärjistäen kokeneiden johtajien suhtautumisen someen neljään osaan. 


1)     Ei koske minua


2)     Olen kokeillut, mutta ei siitä ollut mitään hyötyä


3)     Pitäisi ottaa käyttöön, mutta en ole saanut aikaiseksi


4)     Olen löytänyt luontevan tavan hyödyntää somea työssäni”Ylhäältä-alaspäin -johtaminen on tuulahdus 70-luvulta”


Ensimmäisen kategorian johtajat ovat tottuneet ylhäältä-alaspäin -johtamistapaan, jossa pomo kertoo miten asiat tehdään. Se on kuin tuulahdus 70-luvulta eikä valitettavasti enää toimi. Sellaisen organisaation vaarana on menettää parhaat osaajat sinne, missä saa osallistua päätöksentekoon ja hyötyä johdon luottamusta rakentavasta viestinnästä.”Auktoriteetin käyttö ei toimi somessa”


Toisen ryhmän johtajat ovat saaneet jostain kimmokkeen kokeilla some-viestintää. Ehkä somen merkityksen havainnut viestintäpäällikkö on puoliksi pakottanut esimiehensä uudistumaan, mutta some ei ole tuntunut omalta. Ennen kuin tyytyy päätökseensä olla enää viestimättä somessa, kannattaa varmistaa pari asiaa. ”Olenko yrittänyt johtaa ihmisiä sosiaalisissa kanavissa auktoriteetin voimalla?” Se saattaa aiheuttaa melkoisen rekyylin. Toinen kysymys; ”Olenko sisäistänyt eri some-kanavien kulttuurilliset erot?” Lähtökohtaisesti esimerkiksi firman intrassa, Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä on erilaiset toimintatavat. "Tai olenko ajatellut somea pelkkänä tiedotuskanavana?" Parhaiten luottamusta herättää mahdollisuus dialogiin. ”Some-viestintä ei ole projekti vaan mindset-muutos”


Kolmatta kategoriaa on paljon. Saan jatkuvasti kommentteja johtajilta, että ”pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni ja alkaa viestimään, mutta...” Niissä tilanteissa pyrin kysymään, mitkä asiat estävät henkilöä aloittamasta viestimistä heti? Moni vertaa some-viestinnän aloittamista projektiin. Toki siihen menee aluksi hieman aikaa, mutta kyse on enemmänkin mindset-muutoksesta ja halusta muokata hieman toimintatapojaan. Ehkä kyse on siitä, ettei ole saanut vastausta kysymykseen "miksi?".”Moderni johtajuusviestintä edistää työhyvinvointia”


Heitä on yhä enemmän, jotka ovat löytäneet itselleen luontevan tavan käydä monikanavaista dialogia. Some on tukenut oman organisaation menestystä sekä vahvistanut omaa johtajabrändiä. Usein myös hyvin viestivien johtajien organisaatiot menestyvät ja voivat hyvin. Laadukas johtajuusviestintä on osa työhyvinvointia. Ihmiset haluavat tietää työyhteisön suunnasta, arvoista ja kulttuurista sekä saada viestinnällistä tukea johdolta.”Kulmahuoneen ovi on viety pois”


Johtajuuden murros on vaikuttanut myös fyysisesti johtajien työhön. Iso osa työskentelee monitoimitiloissa. Osalla on vielä se kuuluisa kulmahuone, mutta sen ovi on viety kuvannoillesti pois. Johtamisen odotetaan olevan läpinäkyvää ja arvopohjaista. Mediallistuvassa maailmassa mitään ei voi enää piilottaa. Auktoriteetti ei synny asemalla, vaan auttamalla muita. Tämän päivän valta onkin sitä, että saa ihmiset seuraamaan kulttuuriaan ja tavoitteitaan vapaaehtoisesti.”Sidosryhmien kuuntelusta syntyy luottamus ja maine”


Parasta mitä johtaja voikin nyt itselleen ja organisaatiolleen tehdä, on viestintätaitoihin panostaminen. Mikä mahdollisuus onkaan päästä käymään dialogia yrityksen arvoista, kulttuurista ja tavoitteista? Se tapahtuu parhaiten olemalla läsnä ja kuuntelemalla tärkeimpiä sidosryhmiä siellä, missä he viettävät aikaansa. Auttamalla heitä. Sieltä syntyy luottamus. Sieltä rakentuu niin johtajan kuin organisaation maine. Sieltä skaalautuu koko organsaation johtajuus.


Johdon monikanavaiseen viestintään on saatavilla tehokasta tukea. Suosittelen lukemaan Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalaisen ajatuksia johtajan viestinnästä ja siihen liittyvästä verkkovalmennuksesta.Jukka Saksi


jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

JOHTAJA ON MEDIA! -BLOGI


HALUAN YHTEYDENOTON


LISÄTIETOA JOHTAJUUSVIESTINNÄN VERKKOKURSSEISTA


 


Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja KTT, MBA Jukka Saksi auttaa organisaatioita rakentamaan itsestään medioita ja johtajia viestimään luottamusta herättävästi. Valmennuksissa yhdistetään coachingia, työpajoja sekä tehokkaita verkkokursseja. Näin käytäntö, teoria ja teknologia kohtaavat.

Jukan johdolla pohditaan, miten sidosryhmiä voi auttaa asiantuntijuudella, sisällöillä ja dialogilla. Jukalla on 15 vuoden johtamiskokemus ja havaintoja sparrauksista satojen johtajien kanssa. Hän opettaa, miten mediallistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää myynti, markkinointi ja viestintä yhteiseksi asiakkaan auttamiskokemukseksi.

Jätä kommentti
Toimittaja: Jukka Saksi

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa