Johtajuusviestinnän blogi

Kirjoittanut
Jukka Saksi
20.12.2017

944 katselua

7 tykkääjää

0 kommenttia

Jaa:
       

 
 

Jukka Saksi - Ovatko yritysten hallitukset aikansa tasalla?

Toimittaja: Jukka Saksi

Sain käydä erinomaisen ja oivaltavan keskustelun hallitustyöstä kokeneen yritysjohtajan ja hallitusammattilaisen Ann Wahlroos-Jaakkolan kanssa. Kävimme läpi hallitustyöskentelyyn liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ann toimii esimerkiksi Transmeri Oy:n ja Miraculos Oy:n hallitusten puheenjohtaja."Hallitustehtävät eivät ole palkintovirkoja"


Hallituksen tärkeänä tehtävänä on tukea ja haastaa yrityksen operatiivista johtoa niin, että se toteuttaa laadittua strategiaa arvoja kunnioittaen. Hallitustyö on todellista työtä. Jos joskus on ollut, niin ainakaan enää hallitustehtävät eivät ole jäähdyttelypestejä, vaan ne edellyttävät jatkuvaa informoituna olemista, asioihin perehtymistä ja megatrendien seuraamista. Hallituksen jäseniltä ei odoteta aktiivista viestintäroolia, mutta heidän on tärkeä tietää, mitä yrityksestä puhutaan, jotta mahdolliset mainehaasteet eivät tule täysin puun takaa."Miten asiakkaiden toiminnan muutos vaikuttaa yritykseen?"


Miten hallituksen jäsen voi tarjota lisäarvoa edustamalleen yritykselle? Hänen tulisi ainakin olla selvillä siitä, minkä arvojen pohjalle yrityksen toiminta rakentuu. Hallituksessa tulisi olla myös selkeä käsitys siitä, mitkä muutosajurit vaikuttavat yrityksen asiakkaiden toimintaan ja käyttäytymiseen. Ovatko asiakkaiden arvot ja ihanteet muuttuneet? Sitä kautta syntyvät yrityksen muutkin muutostarpeet- ja mahdollisuudet. "Mikä rooli mediallistumisen ja johtajuuden muutoksella on yrityksen arvoon?"


Tänä päivänä johtajuuden murros, digitaalisuus ja mediallistuminen vaikuttavat kaikkien asiakkaiden päivittäiseen toimintaan. Sitä myöden hallitusjäsenten tulisi kyetä hahmottamaan sekä luomaan kollektiivi tulkinta siitä, mikä rooli näillä ilmiöillä on yrityksen maineeseen, brändiin, työnantajamielikuvaan, kasvuun ja arvoon."Monta strategista kysymystä pöydällä"


Miten muuttuvaan ympäristöön tulisi varautua ja kuinka hyödyntää sen mahdollisuudet? Miksi yrityksestä kannattaisi rakentaa media ja miten se toteutetaan? Minkälaisen monikanavaisen ilmiön ja huomion yritys voisi saada aikaan olemalla media? Kuinka yritys erottuu kilpailijoistaan? Haasteena on priorisointi, mutta nämä ovat strategisina kysymyksinä jo monen menestyvän yrityksen hallituksen agendoissa. Esimerkkinä on OP Ryhmä, joka on rakentanut itsestään asiakaskeskeisen ja monikanavaisen median. Se on ollut hallitustason strateginen valinta. Minulta saa lisää referenssejä kysyttäessä."Miten hallitus arvioi omaa uudistumisen tarvettaan?"


Vastuulliset hallitukset teettävät tasaisin väliajoin itsearviointeja. Käsitelläänkö niissä hallituksen jäsenten kyvykkyyttä hahmottaa ja kuratoida tulevaa maailmaa edellä mainittujen teemojen kautta? Onko hallituksen koostumus oikea matkalla toimialan edelläkävijäksi? Koetaanko olevan valmiita vai tarvitseeko hallitus koulutusta aiheesta? Jotta se voi aidosti tukea ja haastaa toimivaa johtoa? "Ladattava opas hallituksen jäsenelle mediallistumisesta"


Jotta yritysten hallituksilla olisi matala kynnys paneutua mediallistumisen ja johtajuuden teemoihin, tarjoan hallituksen jäsenille ilmaisen oppaan. Sen voi ladata ilmaiseksi Johtaja on Media! -sivuilta. Toivottavasti oppaasta on hyötyä ja se tukee edustamasi yrityksen menestystä vuonna 2018!Jukka Saksi


KTT, MBA, Johtaja on Media! Oy


jukka.saksi@johtajaonmedia.fi


Seuraa Twitter


Seuraa LinkedinJOHTAJA ON MEDIA! -BLOGI


HALUAN YHTEYDENOTON


LISÄTIETOA HALLITUKSEN JÄSENEN VERKKOKURSSISTA


 


Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja KTT, MBA Jukka Saksi auttaa organisaatioita rakentamaan itsestään medioita ja johtajia viestimään luottamusta herättävästi. Valmennuksissa yhdistetään coachingia, työpajoja sekä tehokkaita verkkokursseja. Näin käytäntö, teoria ja teknologia kohtaavat.

Jukan johdolla pohditaan, miten sidosryhmiä voi auttaa asiantuntijuudella, sisällöillä ja dialogilla. Jukalla on 15 vuoden johtamiskokemus ja havaintoja sparrauksista satojen johtajien kanssa. Hän opettaa, miten mediallistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää myynti, markkinointi ja viestintä yhteiseksi asiakkaan auttamiskokemukseksi.

Jätä kommentti
Toimittaja: Jukka Saksi

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa