Johtajuusviestinnän blogi

Kirjoittanut
Jukka Saksi
17.12.2017

501 katselua

7 tykkääjää

0 kommenttia

Jaa:
       

 
 

Jukka Saksi - 5 vinkkiä työnantajakuvan vahvistamiseen

Toimittaja: Jukka Saksi

Mediallistumisen aikakaudella yritysten työnantajakuva on entistä enemmän koetukselle, koska kaikesta tiedosta ja keskustelusta tulee julkista. Yrityksestä, sen palveluista, ihmisistä ja arvoista, keskustellaan missä kanavissa vain, riippumatta osallistuuko yrityksen edustajat siihen itse. Kuinka aiheesta voisi ottaa mahdollisimman paljon hyötyä niin, että se vahvistaa työnantajamainetta?


Seuraavaksi vinkkinä 5 askelta yrityksen matkalla mediaksi. Silloin yritys tarjoaa työntekijöilleen alustan sidosryhmien auttamiselle, oman näkyvyyden ja asiantuntijuuden esille tuomiselle sekä yhteisön arvojen ja kulttuurin puolustamiselle. 1) Inspiroiva maali


Kuvatkaa selkeästi yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa arvoihin, kulttuuriin sekä strategiaan perustuva tahtotila, johon yritys tähtää. Hakekaan yhteinen tulkinta siitä, mikä on se inspiroiva maali, jota kohti mennään yhdessä, vastoinkäymisistä huolimatta. Pohtikaa, miten sen voi tehdä konkeettiseksi ja näkyväksi, jotta maali sitouttaa myös yrityksen muita sidosryhmiä.2) Johdon mandaatti


On tärkeää, että johto antaa henkilöstölle mandaatin käydä dialogia arvoista, kulttuurista ja sidosryhmien auttamisesta. Niin, että jokainen, joka haluaa osallistua viestimiseen yrityksen tärkeimmistä teemoista, saa siihen luvan, tukea ja työvälineet. Tarjotkaa sekä sisäistä, että ulkoista valmennusta ja osallistukaa siihen kaikilta organisaation tasoilta.3) Johtajuusviestintä työnkuviin


Kun halutaan todellista muutosta, tulee huomioida, että kyse on kulttuurin ja myös uskomusten kohtaamisesta. Johtajuusviestintä kannattaa neuvottella yrityksen avainhenkilöiden työnkuviin, tavoitteisiin ja kehityskeskusteluihin. Hyödyntäkää yksilöiden vahvuuksia ja intohimon kohteita niin, että he uskovat siihen, mitä ovat tekemässä. Näin viestintä on heille luontevampaa ja sille löytyy helpommin merkitys.4) Viestiminen helpoksi


Viestintää ei pidä pelkästään ulkoistaa viestintäyksikölle, vaan rohkaista yhteistyöhön sen kanssa. Tehkää yrityksestä ja sen tärkeimmistä teemoista viestiminen mahdollisimman helpoksi. Tuotteistakaa viestintäyksikön palvelut selkeiksi ja helposti "ostettaviksi" työyhteisön jäsenille. Varmistakaa, että esteet johtajuusviestinnän toteuttamiseen puretaan ja viestimiseen rohkaistaan.


Pyrkikää löytämään organisaatiosta potentiaalisia huippuviestijöitä, jotka kaipaavat rohkaisua ja kannustusta. Sillä tavoin voidaan havaita uusia talentteja ja nostaa koko yhteisön tasoa.5) Johdon esimerkki


Jokainen voi näyttää esimerkkiä avoimella viestimisellä, oli rooli yhteisössä mikä hyvänsä. Tuomalla tärkeimpiä teemoja esille oman persoonansa kautta, lisää luottamusta ja toimii suunnannäyttäjänä muillekin. Avoimuutta voi totetuttaa, vaikka ei kertoisi itsestään mitään henkilökohtaista, sen tulisi olla aina vapaaehtoista.


Johdon esimerkki on oleellinen. Tästä oivana esimerkkinä on Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen. Hän osallistuu itse aktiivisesti viestintävalmennuksiin näyttäen suuntaa ja osoittaen aiheen merkityksellisyyden. Silloin voi velvoittaa siihen myös muita. Oikea ja inspiroiva suunta tulee esiin


Yritys ei rakenna itsestään mediaa päivässä. Myöskään työnantajamielikuva ei rakennu hetkessä, kyse on jatkuvasta ja pitkäjänteisestä työstä. Pikavoittoja on siis turha odottaa, mutta työ kannattaa aloittaa heti. Vaikka ei olla vielä valmiita, näkevät potentiaaliset työntekijät, että yritys on matkalla oikeaan ja kiinnostavaan suuntaan.


Talentit haluavat työskennellä edelläkävijöiden ja menestyjien kanssa. Sellaisissa yhteisöissä, jotka jakavat heidän arvot ja tarjoavat mahdollisuuden markkina-arvon kasvattamiseen.Rohkaisen toteuttamaan matkaa mediaksi omien arvojen ja kulttuurin lähtökohdista.


Jukka Saksi


jukka.saksi@johtajaonmedia.fiJOHTAJA ON MEDIA! -BLOGIIN


LISÄTIETOA VERKKOKURSSEISTA


HALUAN YHTEYDENOTON


ILMAISIIN OPPAISIIN


 

Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja KTT, MBA Jukka Saksi auttaa organisaatioita rakentamaan itsestään medioita ja johtajia viestimään luottamusta herättävästi. Valmennuksissa yhdistetään coachingia, työpajoja sekä tehokkaita verkkokursseja. Näin käytäntö, teoria ja teknologia kohtaavat.

Jukan johdolla pohditaan, miten sidosryhmiä voi auttaa asiantuntijuudella, sisällöillä ja dialogilla. Jukalla on 15 vuoden johtamiskokemus ja havaintoja sparrauksista satojen johtajien kanssa. Hän opettaa, miten mediallistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää myynti, markkinointi ja viestintä yhteiseksi asiakkaan auttamiskokemukseksi.
työnantajamaine, työnantajamielikuva0 kommenttia KOMMENTOIJAA           

Jätä kommentti
Toimittaja: Jukka Saksi

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa