Johtajuusviestinnän blogi

Kirjoittanut
Jukka Saksi
28.11.2017

460 katselua

4 tykkääjää

0 kommenttia

Jaa:
       

 
 

Jukka Saksi - Mediallistuminen kuuluu ilmiönä hallituksen agendalle

Toimittaja: Jukka Saksi

Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila herätti 23.11.2017 Twitter-päivityksessään pohtimaan hallitusten suhtautumista digitaaliseen ympäristöön asiakkaiden näkökulmasta. 


Säilyttäjät ja uudistajat


Olen saanut havainnoida ja sparrata lukuisia hallituksen jäseniä vuosien varrella. Jaan heidät hieman kärjistäen kahteen luokkaan; uudistajiin ja säilyttäjiin. Säilyttäjät haluavat lähtökohtaisesti toimia kuten ennenkin, välttävät uudistamasta omaa ajatteluaan ja toimitatapojaan, sekä kokevat välttävänsä riskejä.


Uudistajat katsovat maailmaa uteliaana ja valppaana. He ovat tietoisia siitä, että maailma muuttuu ympärillä nopeasti. He yrittävät ymmärtää muutosta ja sen vaikutusta edustamansa organisaation toimintaan. Sen myötä he suhtautuvat nöyrästi muutoksiin ja ovat valmiita tutustumaan uusiin näkökulmiin. He ymmärtävä, että on uudistuttava, jotta voi uudistaa.Selkeät keskinäiset viestintäroolit


Osa hallituksen jäsenistä kokee, ettei viestintään liittyvät teemat liity tehtävään. Selkeät pelisäännöt ja roolit hallituksen jäsenten kesken sekä suhteessa toimitusjohtajaan ovat menestymisen kannalta oleelliset. Hallituksen tehtävänä ei ole olla aktiivinen viestijä ulospäin, lukuunottamatta tilanteita, joissa puheenjohtaja viestii yhtiön asioista. Esimerkkinä kyseisestä tilanteesta on toimitusjohtajan irtisanominen tai nimittäminen. Tärkeää viestintää on myös seuraaminen ja havainnointi, joka on oleellinen osa hallitustyötä. Kollektiivi käsitys mediallistumisen vaikutuksista yhtiöön


Hallituksen jäsenten on tärkeä olla tietoinen trendeistä ja muutosajureista, jotka vaikuttavat yrityksen sidosryhmiin ja sitä kautta yritykseen. Mediallistuminen koskettaa ilmiönä meitä kaikkia. Hallituksen on tiedettävä mediallistumisen vaikutukset yrityksen maineeseen, kasvuun, brändiin ja luottamukseen. Hallituksella tulisi olla yhteinen tulkinta siitä, mitkä asiat haastavat ja mitä mahdollisuuksia mediallistuminen tuo tullessaan. Kyse ei ole vain sosiaalisesta mediasta, vaan laajemmasta ilmiöstä. Esimerkiksi siitä, miten eri kanavat ja verkostot linkittyvät toisiinsa, luoden mainetta ja maineriskejä. Roolina tukea ja haastaa toimitusjohtajaa 


Vaikka hallituksella ei ole aktiivista viestintäroolia, kannattaa sen seurata keskeisistä kanavista, mitä yrityksestä, sen avainhenkilöistä ja palveluista puhutaan. On tärkeää tietää, mitä kilpailijat viestivät niistä teemoista, joista yritys haluaa ottaa toimialansa johtajuuden. Hallituksella tulisi olla selkeä käsitys siitä, miten toimitusjohtaja tuetaan ja haastetaan yrityksen matkalla asiakaskeskeiseksi mediaksi. Se ei onnistu, jos kokee, ettei mediallistuminen ilmiönä kosketa lainkaan.Hallituksen jäsen monikanavaisessa toimiympäristössä -verkkokurssi


Olen havainnut paljon edistyksellistä ajattelua hallituksissa, mutta myös puutteita sekä mediallistumisen hahmottamista ilmiönä, että yhteisen tulkinnan puuttumista siitä, miten yritys varautuu muuttuvaan ympäristöön. Madaltaakseni kynnystä lisätä osaamista aiheesta, olen rakentanut "Hallituksen jäsen monikanavaisessa toimiympäristössä" -verkkokurssin. Sen avulla hallituksen jäsenet voivat opiskella itsenäisesti verkossa ja lisätä osaamistaan toimitusjohtajan sparraajana. On suositeltavaa, että toimitusjohtaja osallistuu kurssin suorittamiseen.


Lisätietoja verkkokurssista saa Oppia.fi -portaalista


https://oppia.fi/contents/hallituksen-jasen-monikanavaisessa-toimiymparistossa/DM0802979Menestystä dialogiin!


Jukka Saksi


Johtaja on Media! Oy


 JOHTAJA ON MEDIA! -ETUSIVULLE


JOHTAJA ON MEDIA! -BLOGIIN


PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja KTT, MBA Jukka Saksi auttaa organisaatioita rakentamaan itsestään medioita ja johtajia viestimään luottamusta herättävästi. Valmennuksissa yhdistetään coachingia, työpajoja sekä tehokkaita verkkokursseja. Näin käytäntö, teoria ja teknologia kohtaavat.

Jukan johdolla pohditaan, miten sidosryhmiä voi auttaa asiantuntijuudella, sisällöillä ja dialogilla. Jukalla on 15 vuoden johtamiskokemus ja havaintoja sparrauksista satojen johtajien kanssa. Hän opettaa, miten mediallistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää myynti, markkinointi ja viestintä yhteiseksi asiakkaan auttamiskokemukseksi.

Jätä kommentti
Toimittaja: Jukka Saksi

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa