Johtajuusviestinnän blogi

Kirjoittanut
Jukka Saksi
25.10.2017

766 katselua

9 tykkääjää

0 kommenttia

Jaa:
       

 
 

Jukka Saksi - 7 strategista viestinnän kysymystä yrityksen johdolle

Toimittaja: Jukka Saksi

Viestintää ei pidä ulkoistaa vain viestintäosaston hoidettavaksi, vaan valjastaa se oleelliseksi osaksi yrityksen strategiaa. Sanonta "kellä media, sillä valta" pitää paikkaansa, vaikka se onkin muuttanut ajan saatossa muotoaan. Nyt valtaa mediallistumisen kautta voivat rakentaa kaikki yritykset sekä niissä toimivat yksilöt. Media-valta antaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja ennen kaikkea auttaa. "Tavoitteista muodostuu yhteiskunnallisesti jaettuja totuuksia"


Kun yritys rakentaa itsestään asiakaskeskeisen ja monikanavaisen median, ottaa se tulevaisuuttaan enemmän omiin käsiinsä. Se mahdollistaa yrityksen ajatusjohtajuuden ja asiantuntijuuden kautta vaikuttamisen sidosryhmiin niin, että yrityksen tavoitteista alkaa muodostua pikkuhiljaa yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä "totuuksia". Se taho, jolla on vahvoja ja perusteltuja visioita tulevaisuudesta, johtaa vahvasti myös sidosryhmien ajatuksia. Viestimättömät ja sidosryhmiä kuuntelemattomat yritykset vaipuvat statistiin rooliin, huolimatta niiden substanssiosaamisen tasosta. Ammattitaidosta ei ole enää hirveästi hyötyä, jos kukaan ei siitä tiedä."Ylimmän johdon kollektiivit vastaukset 7 kysymykseen"


Yrityksen hallituksen ja johtoryhmän tulee löytää yhteinen näkemys siitä, mitä yritys tavoittelee, kun siitä rakennetaan mediaa. Suosittelen hakemaan yhdessä ratkaisuja ainakin seuraaviin 7 ydinkysymykseen. Kun niihin löydetään kollektiivi näkemys, mahdollistetaan myös tehokas tahtotilan toteutuminen arjessa. 


1) Minkälaista roolia yritys tavoittelee toimialallaan?


2) Minkälaisen ydinviestin yritys haluaa sidosryhmilleen välittää?


3) Mikä on yrityksen visio ja iso kuva siitä, mitä toimialalla tulee tapahtumaan?


4) Mihin yrityksen mielestä asiakkaiden tulisi kiinnittää toiminnassaan huomiota?


5) Miten yritys voi auttaa sidosryhmiään osaamisena, arvojensa ja kulttuurinsa kautta?


6) Kenellä on päävastuu yrityksen viestintäjohtajuuden linjasta ja tavoitteista?


7) Miten viestintä sisällytetään osaksi yrityksen arjen päätöksentekoa?"Viestivä yritys löytää murrokseen uusia mahdollisuuksia"


Kaikki toimialat muuttuvat. Muutoksen voi nähdä uhkana tai mahdollisuutena. Yritys, joka valitsee avoimen ja visionäärisen viestinnän strategiseksi tekijäksi, saa muutoksessa mahdollisuuksia. Jos teema kiinnostaa, voit ladata ilmaisen "Yrityksestä media" -oppaan, jossa annetaan vinkkejä tälle matkalle. Spämmiä ei tarvitse pelätä.Jukka Saksi040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi


JOHTAJA ON MEDIA! -BLOGI


VALMENNUKSTEN SISÄLLÖT JA HINNAT


PYYDÄ YHTEYDENOTTOA


 

Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja KTT, MBA Jukka Saksi auttaa organisaatioita rakentamaan itsestään medioita ja johtajia viestimään luottamusta herättävästi. Valmennuksissa yhdistetään coachingia, työpajoja sekä tehokkaita verkkokursseja. Näin käytäntö, teoria ja teknologia kohtaavat.

Jukan johdolla pohditaan, miten sidosryhmiä voi auttaa asiantuntijuudella, sisällöillä ja dialogilla. Jukalla on 15 vuoden johtamiskokemus ja havaintoja sparrauksista satojen johtajien kanssa. Hän opettaa, miten mediallistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää myynti, markkinointi ja viestintä yhteiseksi asiakkaan auttamiskokemukseksi.

Jätä kommentti
Toimittaja: Jukka Saksi

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa