Johtajuusviestinnän blogi

Kirjoittanut
Jukka Saksi
16.10.2017

1184 katselua

7 tykkääjää

0 kommenttia

Jaa:
       

 
 

Jukka Saksi - 5 vinkkiä joilla saat hyödyt irti arvoista

Toimittaja: Jukka Saksi

Miksi arvoista puhuminen on työpaikoilla väkinäistä ja osan mielestä ajanhukkaa? "Arvot ovat PowerPointiin rustattuja lauseita, jotka eivät tarkoita oikeasti mitään". Olen tähän teemaan käyttänyt aika paljon aikaa, halunnut ymmärtää arvojen merkityksen ja syyn, miksi niistä on vaikea puhua aidosti. Saamieni palautteiden ja havaintojen mukaan niistä haluttaisiin puhua, arvot pitäisi olla, mutta puhe on kosmeettista, eikä anna mitään lisäarvoa. Ohessa 5 askelman vinkit kuinka arvoista saadaan hyötyjä irti."1: Määritä omat arvosi"


Muutos lähtee johtajuudesta. Organisaation johtaja käy arvokeskustelun ensin itsensä kanssa ja listaa paperille omat arvonsa. Mitkä tekijät draivaavat hänen tekemistään, mitä asioita hän pitää elämässään merkityksellisinä, jotka ohjaavat päätöksentekoa ja suhtautumista asioihin? Hän muodostaa niistä pelkistetysti arvot. Suosittelen valitsemaan 3-5 tärkeintä."2: Esimerkki arvosta arjessa"


Kun arvot on kirjattu, kirjoittaa hän auki, miten niiden tulisi näkyä arjen valintoina. Esimerkiksi itselläni yksi arvo on #rakentavuus (kuva). Arjessa se tarkoittaa, että haluan tuoda hyviä esimerkkejä yksilöidysti esille ja nostaa kriittiset kommentit esiin enemmän teema- ja ilmiötasolla. Siksi, koska koen sen reilumpana kritiikin kohteena olevia kohtaan ja haluan tehdä niin. En usko mustavalkoisiin totuuksiin ja useimmiten voimakas julkinen kritiikki menee metsään. Haluan tuoda kritiikkiä esille laajemmassa kontekstissa, jolloin koen että päästään väittelystä kehittämään itse asiaa. Tämä on minun uskomukseni teemaan liittyen ja tärkeä arvo itselleni. Taulua klikkaamalla näet kaikkien Johtaja on Media! -arvojen selitykset. 
"3: Johtoryhmän jäsenet määrittävät omat arvonsa"


Kun johtaja on tehnyt tämän jumpan omalle kohdalleen, hän kertoo johtoryhmälleen tehneensä arvojensa määrittelyn ja antaa ryhmälle tehtäväksi toteuttaa saman arvojumpan. Johtaja voi valmistella porukkaansa kuvaamalla prosessia, se vie jonkin aikaa ja saattaa tuntua haasteelliselta, jos ei ole arvojaan pohtinut saati sanallistanut. Vaikka on hyvä luottaa johtoryhmän kykyyn kantaa omia arvojaan, ei johtajan luultavasti kannata näyttää omia arvojaan ennen kuin johtoryhmä on sanallistanut omansa. Tällä varmistetaan ettei niistä oteta tiedostamattaankaan mallia, vaan arvot ovat jokaiselle henkilökohtaiset. "4: Johtoryhmä esittelee omat arvonsa ja niistä keskustellaan"


Sen jälkeen johtoryhmän jäsenet esittelevät omat arvonsa selityksineen toisilleen. Etsitään yhteisiä nimittäjiä sekä eroja ja verrataan niitä organisaation arvoihin. Saadaan hedelmällistä keskustelua siitä, miltä pohjalta organisaatiota johdetaan. Pyritään ymmärtämään kipukohdat ja mahdollisuudet, jotka tulevat arjen johtamistilanteissa esiin sen vuoksi, että jokainen toimii tiedostetusti tai tiedostamattaa pitkälti arvojensa mukaan. "5: Osallistetaan organisaatio luomaan johtamista ja viestintää tukeva arvokehikko"


Tämän jälkeen skaalataan teemaa ja osallistetaan kaikki organisaation halukkaat pohtimaan sitä, miten yhteiset arvot tulisi näkyä arjessa. Luodaan turvaa ja selkeyttä antavaa raamitusta johtamisen ja viestinnän tueksi. Kun on kollektiivina yhteinen tulkinta arvoista ja niiden toteutumisesta arjessa, voidaan niiden toteutumista arvioida. Sitä myöden niistä voidaan myös viestiä. "Arvoihin palataan suurimmissa päätöksissä"


Osallistamiseen on olemassa työkalu, joka helpottaa ja ohjaa arvokeskustelua tukemaan koko organisaation johtajuutta. Sitä kautta saadaan joko olemassa olevat arvot sanallistettua kaikkien halukkaiden toimesta tai luotua ne täysin uudelta pohjalta. Menetelmä perustuu vertailuun ja luo siten demokraattisen lopputuloksen. Minulta saa vinkkejä siihen. Uskokaa tai älkää, kyse on arvokkaasta pääomasta, johon tullaan nojaamaan vaikeissa päätöksissä. Jos haluat tutustua organisaation arvojumppaan, lataa ilmainen opas Tietopankista. Spämmiä ei tarvitse pelätä.


Arvokasta loppuvuotta!


Jukka Saksi


040-501 8357 / jukka.saksi(@)johtajaonmedia.fiJOHTAJA ON MEDIA! -BLOGI


PALVELUIDEN SISÄLLÖT JA HINNAT


PYYDÄ YHTEYDENOTTOA 

Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja KTT, MBA Jukka Saksi auttaa organisaatioita rakentamaan itsestään medioita ja johtajia viestimään luottamusta herättävästi. Valmennuksissa yhdistetään coachingia, työpajoja sekä tehokkaita verkkokursseja. Näin käytäntö, teoria ja teknologia kohtaavat.

Jukan johdolla pohditaan, miten sidosryhmiä voi auttaa asiantuntijuudella, sisällöillä ja dialogilla. Jukalla on 15 vuoden johtamiskokemus ja havaintoja sparrauksista satojen johtajien kanssa. Hän opettaa, miten mediallistuminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää myynti, markkinointi ja viestintä yhteiseksi asiakkaan auttamiskokemukseksi.

Jätä kommentti
Toimittaja: Jukka Saksi

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa