Poliittisten päättäjien haastatteluja Johtaja on Media! -blogiin

06.01.2018

Mihin 100-vuotias Suomi haluaa mennä, miten löydetään yhteinen tulkinta siitä, miten Suomi menestyy myös seuraavat 100 vuotta?

Jukka Saksi haastattelee päättäjiä Johtaja on Media! -blogiin siitä, mikä Suomen tulevaisuuden johtamisessa on haastavaa ja mitä mahdollisuuksia se sisältää. 

Tulevaisuuden pohdintaa ilman poliittisia arvolatauksia

Haastatteluiden pääteemoina ovat johtajuus, arvot, poliittisen johtamisen kulttuuri ja viestintä. Haastattelut toteutetaan rakentavassa hengessä, eikä niihin ei liity poliittisia arvolatauksia. Tavoitteena on herättää keskustelua ja tuoda näkökulmia siitä, miten Suomi100 tulevaisuus turvataan johtajuuden näkökulmasta.


Poliittiset päättäjät voivat sopia tarkemmin haastatteluista täältä.

Lisätietoa: jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / +358 40 501 8357

 

      Yhteistyössä: 

 

      Seuraa Johtaja on Media! -dialogia somessa